Historia zmian : MAJĄTEK

Data utworzenia:  2020-09-10 12:38:01   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Majątek

Wartość aktywów Spółki wynosiła w dniu 31.12.2019 roku 52 614 405,01 złotych, z tego:
1. Aktywa trwałe w wysokości 41 959 235,05 złotych,
2. Aktywa obrotowe w wysokości 10 655 169,96 złotych.
Majątek Spółki jest finansowany przez kapitał własny i zobowiązania w łącznej wartości 52 614 405,01 z tego:
a) Kapitał własny o wartości 34 797 693,03 złotych (w tym kapitał zakładowy w wysokości 28.105.000,00 złotych składający się z 56.210 równych udziałów po 500 złotych każdy),
b) Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe w kwocie 17 816 711,98 złotych.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.