Historia zmian : MAJĄTEK

Data utworzenia:  2021-08-17 09:22:34   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Majątek

Wartość aktywów Spółki wynosiła w dniu 31.12.2020 roku 53 360 398,01 złotych, z tego:
1. Aktywa trwałe w wysokości 42 745 997,26 złotych,
2. Aktywa obrotowe w wysokości 10 614 400,75 złotych.
Majątek Spółki jest finansowany przez kapitał własny i zobowiązania w łącznej wartości 53 360 398,01 z tego:
a) Kapitał własny o wartości 35 285 880,38 złotych (w tym kapitał zakładowy w wysokości 28.105.000,00 złotych składający się z 56.210 równych udziałów po 500 złotych każdy),
b) Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe w kwocie 18 074 517,63 złotych.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.