Historia zmian : ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU

Data utworzenia:  2020-06-30 14:04:48   Użytkownik:  Dariusz Nizio

Do zakresu działania i odpowiedzialności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej należą w szczególności sprawy:

1. Zarządza i administruje nieruchomości na zlecenie oraz prowadzi eksploatację kotłowni osiedlowych zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. Sporządzanie projektów umów o administrację, umów najmu i umów na dostawę energii cieplnej z osobami fizycznymi i prawnymi w oparciu o obowiązujące przepisy w uzgodnieniu z Radcą Prawnym.
3. Wykonywanie remontów lokatorskich oraz remontów bieżących i kapitalnych wynikających z zawartych umów wymienionych w pkt. 2.
4. Dokonywanie rozliczeń z wykonywanych remontów oraz administracji ze zleceniodawcami i najemcami zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
5. Tworzenie i archiwizacja niezbędnych dokumentów związanych z wykonywaną administracją, eksploatacją kotłowni, gospodarką magazynową i zamówieniami publicznymi.
6. Udział w odbiorze technicznym obiektów zleconych do administrowania oraz we wszystkich kontrolach w okresie gwarancyjnym.
7. Wykonywanie usług i remontów na rzecz innych komórek i jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie wynikającym z charakterystyki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
8. Prowadzenie archiwum dokumentacji technicznych administrowanych obiektów i eksploatowanych maszyn i urządzeń.
9. Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie działania Zakładu.
10. Bieżące zaopatrzenie w niezbędne materiały i paliwa celem realizacji zawartych umów i wykonywania prac zleconych.
11. Podejmowanie działań marketingowych i innych mających na celu, uzyskiwanie lepszych efektów ekonomicznych i rozwój Zakładu oraz stała współpraca w tym zakresie z Działem Zamówień Puiblicznych i Marketingu.
12. Sporządzanie kalkulacji cen związanych z prowadzoną działalnością we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym.
13. Organizacja i prowadzenie magazynu zakładowego w ramach obowiązków wymienionych w pkt. 10.
14. Prowadzenie szczegółowej ewidencji materiałów, sprzętu i paliw znajdujących się w magazynie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.
15. Bieżąca analiza zapasów oraz ich optymalizacja.
16. Terminowe przekazywanie dowodów obrotu materiałowego do księgowości materiałowej.
17. Właściwe zabezpieczanie materiałów, sprzętu i paliw zgromadzonych w magazynie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Stosowanie procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.) na roboty budowlane, dostawy i usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu.
19. Wykonywanie innych zadań, zleconych przez Kierownictwo Spółki.Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.