ZARZĄD SPÓŁKI

 

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i stanowi go Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu .
Skład Zarządu Spółki:
mgr Waldemar Warzocha - Prezes Zarządu - Dyrektor.

 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, a w szczególności:
1.  Kieruje i zarządza całokształtem działalności Spółki.
2.  Sprawuje kontrolę i nadzór nad pracą Spółki.
3.  Reprezentuje i występuje w sprawach Spółki na zewnątrz w zakresie przewidzianym Kodeksem Spółek Handlowych i Umową Spółki.
4.  Opracowuje regulamin organizacyjny i stosuje formy organizacji pracy Spółki, które zapewniają wykonywanie zadań statutowych Spółki zgodnie z przepisami prawa i zasadami gospodarności.
5. Wydaje zarządzenia i dyspozycje zapewniające prawidłowy tok pracy, wykonywanie zadań, a także  podejmuje działania usprawniające organizację pracy w celu rozwoju Spółki.
6.  Działa na rzecz rozwoju zakresu usług komunalnych.
7. Wykonuje zadania obrony cywilnej określone szczególnymi przepisami dla pionu gospodarki komunalnej.
8.  Decyduje we wszystkich sprawach Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki lub nie przekazanych innym Członkom Kierownictwa Spółki

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-08 09:03:08
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2010-05-12 09:18:47
Odsłon: 6865
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.