Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2015-08-04 09:11:40
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2014-12-01 12:08:24
Odsłon: 0
Dziennik zmian

ZAKRES DZIAŁANIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAKŁADU

Do zakresu działania i odpowiedzialności Zakładu Utrzymania Ruchu i Oczyszczania Miasta należą w szczególności sprawy:

1. Zapewnienie pełnej sprawności sprzętu specjalistycznego oraz pomocniczego będącego na wyposażeniu Spółki poprzez obsługę i naprawy lub zlecanie tych napraw na zewnątrz.
2. Nadzór nad środkami transportu, sprzętem specjalistycznym i warsztatem mechanicznym w zakresie:
a) gospodarki remontowej i obsługi technicznej,
b) właściwego wykorzystania taboru,
c) rozliczeń paliwa, ogumienia, akumulatorów i części zamiennych,
d) faktur za usługi transportowo-spedycyjne,
e) realizacji zarządzeń dotyczących gospodarki samochodowej i paliwowej,
f) likwidacji i zakupu sprzętu,
g) prowadzenia dokumentacji.
3. Podejmowanie działań mających na celu racjonalne zużycie paliw, olejów i smarów oraz części zamiennych i środków transportu.
4. Pełne zabezpieczenie potrzeb na usługi transportowo-spedycyjne oraz specjalistyczne poprzez dysponowanie własnym taborem oraz wynajmowanym z zewnątrz.
5. Świadczenie usług transportowych, spedycyjnych i warsztatowych na zewnątrz.
6. Świadczenie usług w zakresie:
a) zamiatania ręcznego i mechanicznego,
b) wywozu nieczystości stałych i płynnych,
c) dzierżawy kontenerów i pojemników na śmieci.
7. Nadzór i eksploatacja miejskiego wysypiska śmieci zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi służb kontrolnych.
8. Organizowanie i realizacja "akcji zimowej" w oparciu o opracowane plany i zawarte umowy.
9. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu gospodarki samochodowej, warsztatu i oczyszczania miasta.
10. Przyjmowanie przesyłek kolejowych przeznaczonych dla Spółki lub zleconych z zewnątrz.
11. Bieżące rozliczanie czasu pracy.
12. Zapewnienie właściwego poziomu świadczonych usług oraz sprawnej obsługi klientów.
13. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do obniżki kosztów świadczonych usług.
14. Tworzenie i archiwizacja niezbędnych dokumentów związanych z działalnością Zakładu, gospodarką magazynową i zamówieniami publicznymi.
15. Opracowywanie harmonogramów pracy powierzonego sprzętu i pracowników.
16. Opracowywanie projektów umów na świadczone usługi.
17. Sporządzanie kalkulacji na usługi we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym.
18. Dokonywanie napraw i remontów bieżących sprzętu i maszyn oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, realizacja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych /typu ślusarsko-spawalniczego/.
19. Bieżące zaopatrywanie Zakładu w niezbędne materiały i paliwa celem realizacji zawartych umów i wykonywania prac zleconych.
20. Organizacja i prowadzenie magazynu zakładowego w ramach obowiązków wymienionych w pkt.19.
21. Prowadzenie szczegółowej ewidencji materiałów, sprzętu i paliw znajdujących się w magazynie zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce.
22. Bieżąca analiza zapasów oraz ich optymalizacja.
23. Terminowe przekazywanie dowodów obrotu materiałowego do Dzaiłu Finansowo-Księgowego.
24. Właściwe zabezpieczanie materiałów, sprzętu i paliw zgromadzonych w magazynie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
25. Stosowanie procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz.177 z późn. zm.) na roboty budowlane, dostawy i usługi związane z funkcjonowaniem Zakładu.
26. Podejmowanie działań marketingowych i innych mających na celu uzyskiwanie lepszych efektów ekonomicznych i rozwój Zakładu oraz stała współpraca w tym zakresie z Działem Zamówień Publicznych i Marketingu.
27. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownictwo Spółki.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Dariusz Nizio
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30 14:09:35
Opublikował: Dariusz Nizio
Data publikacji: 2008-04-29 11:56:06
Odsłon: 1721
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.